Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 47/2022 o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

01.07.2022

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie chirurgia stomatologiczna i periodontologia (kod 12-22-000124/STM/07/ 107.0000.220.02/01) prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 sierpnia 2022 roku do 28 lutego 2023 roku.

Dotychczas obowiązujący termin rozstrzygnięcia postępowania tj. 8 lipca 2022 roku zastępuje się terminem 11 lipca 2022 roku – rozstrzygnięcie konkursu ofert.

Pozostałe ustalenia zapisane w ogłoszeniu o postępowaniu nie ulegają zmianom.

Wszystkie aktualności