Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 51/2022 w sprawie finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń w zakresie perinatalnej opieki paliatywnej

26.07.2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 262 z późn. zm.), świadczeniem gwarantowanym jest perinatalna opieka paliatywna.

Perinatalna opieka paliatywna jest przeznaczona dla rodziców oraz dziecka w przypadku:

 • ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo
 • nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu

które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Opieka ta obejmuje bezpłatne porady i konsultacje lekarza i psychologa, od momentu stwierdzenia u dziecka nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, do 28 dni od urodzenia dziecka. Po 28 dniach opieki perinatalnej może ona być kontynuowana w hospicjum domowym dla dzieci albo w hospicjum stacjonarnym.

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej obejmują:

 1. porady i konsultacje lekarskie w poradni medycyny paliatywnej, hospicjum domowym dla dzieci lub hospicjum stacjonarnym,
 2. porady psychologa w poradni medycyny paliatywnej, w hospicjum domowym dla dzieci lub w hospicjum stacjonarnym,
 3. koordynację opieki przez:
 1. zapewnienie współpracy ze świadczeniodawcą udzielającym świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii lub neonatologii, w warunkach leczenia szpitalnego lub porady specjalistycznej,
 2. zapewnienie współpracy z hospicjum domowym dla dzieci lub z hospicjum stacjonarnym, pozwalającej na zachowanie ciągłości opieki nad dzieckiem w przypadku zaistnienia możliwości wypisu z oddziału, na którym przebywa dziecko,
 3. zapewnienie współpracy z ośrodkiem diagnostyki prenatalnej, ośrodkiem kardiologii prenatalnej lub zakładem genetyki,
 4. poinformowanie rodziców dziecka o możliwości pożegnania się ze zmarłym dzieckiem oraz o sposobie pochówku,
 5. przekazanie informacji dotyczącej postępowania w przypadku zgonu dziecka,
 6. zapewnienie ciągłości leczenia stosowanie do stanu zdrowia, po zakończeniu realizacji świadczenia gwarantowanego w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej, w tym w uzasadnionych przypadkach opiekę paliatywną po urodzeniu dziecka oraz wsparcie w żałobie po śmierci dziecka przez udział w grupie wsparcia w żałobie.

 

Wykaz realizatorów świadczeń w zakresie perinatalnej opieki paliatywnej w województwie śląskim 2022 r.:

lp.

Nazwa świadczeniodawcy

Świadczeniodawca - miejscowość

Świadczeniodawca - ulica

 Świadczeniodawca - telefon

1

Fundacja Śląskie
Hospicjum dla Dzieci

Tychy

Jaroszowicka 113

503 005 491

2

Zespół Opieki Paliatywnej Palium

Częstochowa

Krakowska 45a

(34) 360 54 91

3

Szpital Zakonu Bonifratrów
w Katowicach spółka z o.o.

Katowice

Leopolda Markiefki 87

(32) 357 62 08

 

Wszystkie aktualności