Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący list oczekujących w SZOI
Komunikat nr 42/2015 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za marzec 2015 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 13.04.2015…
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników oraz przygotowywania sprawozdań dotyczących list oczekujących
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aplikacji Kolejki Centralne
Komunikat nr 37/2015 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za luty 2015 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.03.2015…
Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców dotyczący wpisów na listy oczekujących
Zarządzenie Nr 13/2015/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących
Opis struktury pliku służącego do importu danych o listach oczekujących do aplikacji Kolejki Centralne
Komunikat nr 25/2015 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za styczeń 2015 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.02.2015…
Komunikat nr 16/2015 dla świadczeniodawców w sprawie przekazywania informacji o listach oczekujących w nowym formacie XML