Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikat nr 1/2020 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za grudzień 2019 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…
Komunikat w sprawie prowadzenia harmonogramów przyjęć/list oczekujących do stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany kodów przyczyn zmiany terminu oraz kodów przyczyn skreślenia z list oczekujących/harmonogramów przyjęć
Komunikat dla świadczeniodawców - słowniki obowiązujące przy prowadzeniu harmonogramów przyjęć/list oczekujących
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie prowadzenia harmonogramów przyjęć/list oczekujących dla opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie prowadzenia harmonogramów przyjęć
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie prowadzenia, od 1 stycznia 2020 r., harmonogramów przyjęć na fizjoterapię ambulatoryjną i domową
Komunikat nr 75/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za listopad 2019 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie powiadamiania wiadomościami SMS o terminach przyjęć pacjentów zarejestrowanych na listach oczekujących prowadzonych w aplikacji AP-KOLCE
Komunikat nr 65/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za październik 2019 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…