Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Konkursy 2008

Materiały konkursowe - LECZENIE SZPITALNE (program leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego, substancje czynne w pt leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego)
Ogłoszenie nr 12-08-001255/LSZ/03/2/1 konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - LECZENIE SZPITALNE (program leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego, substancje czynne w pt leczenia tętniczego nadciśnienia…
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE (miasto Bielsko-Biała)
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ (miasta: Bielsko-Biała, Katowice, Skoczów, Toszek)
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie ŚWIADCZENIA W ODDZIALE REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ -…
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ (miasta: Bielsko-Biała, Skoczów, Toszek)
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania nr 12-08-001232/LSZ/03/2/1 konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - LECZENIE SZPITALNE (program leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego, substancje czynne w…
Program Ofertowanie 8.60.0001 wraz z dokumentacją
Ogłoszenie - w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawieranie umów na lata 2008 - 2010 w rodzaju: LECZENIE…
Definicje - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA