Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Konkursy 2008

Definicje - REHABILITACJA LECZNICZA (Bielsko-Biała, Cieszyn, Bytom)
Materiały konkursowe - REHABILITACJA LECZNICZA (Bielsko-Biała, Cieszyn, Bytom)
Ogłoszenia o rozstrzygnieciach rokowań w trybie art. 144 pkt 1 ustawy - postępowania nr 12-08-001244/AOS/02/1/02.1587.001.02/2; nr 12-08-001245/AOS/02/1/02.1280.001.02/2; nr 12-08-001247/AOS/02/1/02.1220.001.02/2 - w rodzaju AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE
Ogłoszenie w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne - postępowanie nr 12-08-001248/AOS/02/2/02.0000.079.02/2
Ogłoszenia konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - REHABILITACJA LECZNICZA (Bielsko-Biała, Cieszyn, Bytom)
Definicja - LECZENIE STOMATOLOGICZNE (Skoczów)
Materiały konkursowe - LECZENIE STOMATOLOGICZNE (Skoczów)
Ogłoszenie nr 12-08-001257/STM/07/1/07.0000.218.02/1 konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: LECZENIE STOMATOLOGICZNE (Skoczów)
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie rokowań poprzedzające zawieranie umów na okres od 10 września 2008 roku do 31 grudnia 2010 roku w…
Definicja - LECZENIE SZPITALNE (program leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego, substancje czynne w pt leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego)