Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Konkursy 2008

Ogłoszenia o rozstrzygnięciach konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - REHABILITACJA LECZNICZA (Bielsko-Biała, Cieszyn, Bytom)
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na okres od 1 października 2008 roku do 31 grudnia 2010 roku w rodzaju: rehabilitacja…
Ogłoszenie o rozstrzygnieciu rokowań w trybie art. 144 pkt 1 ustawy - postępowanie nr 12-08-001264/AOS/02/1/02.1220.001.02/2 - w rodzaju AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na okres od 1 października 2008 roku do 31 grudnia 2010 roku w rodzaju: leczenie…
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - LECZENIE SZPITALNE (program leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego, substancje czynne w pt leczenia tętniczego nadciśnienia…
Ogłoszenie o rozstrzygnieciu rokowań w trybie art. 144 pkt 1 ustawy - postępowanie nr 12-08-001248/AOS/02/3/02.0000.079.02/2 - w rodzaju AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE
Definicja - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE
Materiały konkursowe - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE
Komunikat do oferentów biorących udział w rokowaniach w rodzaju AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE
Ogłoszenie nr 12-08-001264/AOS/02/1/02.1220.001.02/2 o rokowaniach w sprawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE