Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Konkursy 2008

Materiały konkursowe - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA na rok 2008
Komunikat dla świadczeniodawcy, którzy jeszcze w tym roku chcą złożyć wniosek o aneksowanie umowy w zakresie nowego miejsca udzielania świadczeń wraz z odpowiednimi definicjami postępowań…
Komunikat dla podmiotów będących podwykonawcami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE
Zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA na rok 2008 - postępowania nr 12-08-1291/POZ/01/5/6/M oraz 12-08-1292/POZ/01/6/6/M (postępowania dotyczą świadczeniodawców resortowych)
Komunikat dla oferentów, którzy chcą jeszcze w tym roku zawrzeć umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i…
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ (miasta: Rybnik, Dąbrowa Górnicza)
Ogłoszenie o rozstrzygnieciu rokowań w trybie art. 144 pkt 3 ustawy - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE postępowanie nr 12-08-001279/AOS/02/4/02.1342.002.01/4
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE
Definicja - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE (świadczenia w zakresie chorób zakaźnych - m. Katowice)
Materiały konkursowe - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE (świadczenia w zakresie chorób zakaźnych - m. Katowice)