Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Konkursy 2008

ilość wiadomości: 516
OGŁOSZENIE w sprawie unieważnienia postępowania 12-08-001293/SOK/11/1/11.9800.041.12/1 prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 15 grudnia 2008 roku do 31…
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE (świadczenia w zakresie chorób zakaźnych - m. Katowice)
Definicja - ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE (terapia hiperbaryczna - m. Sosnowiec)
Materiały konkursowe - ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE (terapia hiperbaryczna - m. Sosnowiec)
Ogłoszenie nr 12-08-001293/SOK/11/1/11.9800.041.12/1 konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE (terapia hiperbaryczna - m. Sosnowiec)
Ogłoszenia o rozstrzygnieciach rokowań w trybie art. 144 pkt 1 ustawy - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE -postępowania nr 12-08-001280/AOS/02/1/02.1453.001.02/2 oraz nr 12-08-001281/AOS/02/1/02.1616.001.02/2
Ogłoszenia w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 15 listopada 2008 roku do 31 grudnia…
Program Ofertowanie 8.70.0001
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 15 listopada 2008 roku do 31 grudnia…
Definicje - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA na rok 2008 - postępowania nr 12-08-1291/POZ/01/5/6/M oraz 12-08-1292/POZ/01/6/6/M
ilość wiadomości: 516