Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Jednorodne Grupy Pacjentów

ilość wiadomości: 15
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania zrealizowanych hospitalizacji
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania hospitalizacji związanych z diagnostyką i leczeniem urazów wielonarządowych.
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne, dotyczący wdrożenia i rozliczania świadczeń poprzez Jednorodne Grupy Pacjentów
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne w sprawie zawierania umów w II półroczu 2008 roku
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie wdrożenia systemu Jednorodnych Grup Pacjentów
ilość wiadomości: 15