Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Kontraktowanie 2023

Informacje wspólne

UWAGA!

Od kwietnia 2023 obowiązuje nowa wersja aplikacji Ofertowanie.

Celem wprowadzenia nowej wersji Ofertowania jest zmiana technologiczna, bez zmian funkcjonalnych. Nowa wersja aplikacji została tak przygotowana aby użytkownicy korzystający do tej pory z poprzedniej wersji aplikacji mogli korzystać z nowej wersji bez zauważalnych zmian.

Stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie skutkuje potrzebą wprowadzenia zmian w Portalu świadczeniodawcy – będzie możliwe pobieranie pliku SSX w nowej wersji, odpowiedniej dla nowego Ofertowania.

Wszystkie postępowania ogłaszane od kwietnia 2023 roku będą domyślnie oznaczone jako takie, w których jest możliwe stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie.

W pierwszym okresie (kwiecień – maj 2023) będzie jeszcze możliwość pobrania pliku profilu potencjału w dotychczasowej wersji (dla poprzedniej wersji aplikacji). Taka możliwość będzie istniała w szczegółach profilu. Będzie również możliwość pobrania poprzedniej wersji aplikacji Ofertowanie.

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 16
21.11.2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że 21 listopada 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2023 dla obszaru:

 • Rybnik, powiat rybnicki

Wniosek może składać podmiot będący świadczeniodawcą wskazanym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. 2023 poz. 1288) oraz spełniający wymagania określone w zarządzeniu Nr 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego ze zm.

Obszar postępowania:

 • Rybnik, powiat rybnicki, kod teryt: 2473, 2412

Wnioskodawca ubiegający się o zawarcie umowy na rok 2023 proszony jest o złożenie wniosku do 24 listopada 2023 r.

 
29.11.2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania wnioskowego w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2023 dla obszaru:

 • Rybnik, powiat rybnicki
 
31.10.2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 31 października 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2023 dla obszaru:

 • m. Chorzów, gmina Chorzów

Wniosek może składać podmiot będący świadczeniodawcą wskazanym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. 2023 poz. 1288 z późn. zm.) oraz spełniającym wymagania określone w zarządzeniu Nr 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego ze zm.

Obszar postępowania:

 • m. Chorzów, gmina Chorzów, kod teryt: 2463, 246301 1.

Wnioskodawca ubiegający się o zawarcie umowy na rok 2023 proszony jest o złożenie wniosku do dnia 10 listopada 2023 r.

 
29.11.2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania wnioskowego w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2023 dla obszaru:

 • m. Chorzów, gmina Chorzów
 
31.10.2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że  31 października 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego  na rok 2023 dla obszaru:

 • Bytom

Wniosek może składać podmiot będący świadczeniodawcą wskazanym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. 2023 poz. 1288)  oraz spełniającym wymagania określone w zarządzeniu Nr 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia  9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego ze zm.

Obszar postępowania:

 • Bytom, kod teryt: 2462

Wnioskodawca ubiegający się o zawarcie umowy na rok 2023 proszony jest o złożenie wniosku do 10 listopada  2023 r.

 
29.11.2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania wnioskowego w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2023 dla obszaru:

 • Bytom
 
09.10.2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że 9 października 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2023 dla obszaru:

 • Chorzów, gmina Chorzów

Wniosek może składać podmiot będący świadczeniodawcą wskazanym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. 2023 poz. 1288)  oraz spełniającym wymagania określone w zarządzeniu Nr 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia  9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego ze zm.

Obszar postępowania:

 • Chorzów, gmina Chorzów, kod teryt: 2463, 246301 1

Wnioskodawca ubiegający się o zawarcie umowy na rok 2023 proszony jest o złożenie wniosku do 16 października 2023 r.

 
16.10.2023

Komunikat nr 49/2023 dotyczący postępowania w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że termin złożenia wniosku. w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego  na rok 2023 dla obszaru:

 • Chorzów, gmina Chorzów, kod teryt: 2463, 246301 1

uległ zmianie z 16 października 2023 r. na 19 października 2023 r.

 
27.10.2023

Komunikat

Postępowanie w sprawie zawarcia umów o realizacje programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o unieważnieniu postępowania nr 12-23-000777/PPZ/18/4/13 w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP) - 18.9900.400.03 – m. Chorzów, gmina Chorzów, z powodu: braku formalnego tj. brak wersji elektronicznej formularza wniosku określonego w Zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Przedłożone w uzupełnieniu nośniki elektroniczne (płyty CD lub DVD – łącznie 6 sztuk) nie były zgodne z wersja papierową wniosku z powodu rozbieżności pomiędzy słownikiem personelu a personelem wykazanym w ofercie. Ponadto w złożonym wniosku brak jest powiązania komórek org. podwykonawców z realizatorem CZP w II części wniosku.

 
09.10.2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że 9 października 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego na rok 2023 dla obszaru:

 • Bytom

Wniosek może składać podmiot będący świadczeniodawcą wskazanym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. 2023 poz. 1288)  oraz spełniającym wymagania określone w zarządzeniu Nr 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia  9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego ze zm.

Obszar postępowania:

 • Bytom, kod teryt: 2462

Wnioskodawca ubiegający się o zawarcie umowy na rok 2023 proszony jest o złożenie wniosku do 16 października 2023 r.

 
13.10.2023

Komunikat nr 47/2023 dotyczący postępowania w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2023 

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że termin złożenia wniosku w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2023 dla obszaru:

 • Bytom, kod teryt.: 2462

 uległ zmianie z 16 października 2023 r. na 18 października 2023 r.

 
20.10.2023

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego na rok 2023 dla obszaru:

 • Bytom

 

 
12.09.2023

 Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego na rok 2023 na obszarze:

 • 767 - powiat mikołowski
 
27.09.2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej w centrum zdrowia psychicznego (CZP) na obszarze:

 • 767 - powiat mikołowski
 
28.08.2023

Ogłoszenie (wraz z definicją i innymi materiałami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 761 - świadczenia psychiatryczne dla dorosłych

na obszarze: region centrum-południe - mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Rybnik, Tychy, Żory

 
26.09.2023

Oświadczenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 761 - świadczenia psychiatryczne dla dorosłych

na obszarze: region centrum-południe - mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Rybnik, Tychy, Żory

 
04.10.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 761 - świadczenia psychiatryczne dla dorosłych

na obszarze: region centrum-południe - mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Rybnik, Tychy, Żory

 
21.04.2023

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 699 - centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży — poradnia zdrowia psychicznego — II poziom referencyjny — subregion katowicki
 • 700 - centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży — poradnia zdrowia psychicznego — II poziom referencyjny — subregion gliwicki

 

 
27.04.2023

Komunikat o zmianie terminu składania, otwarcia ofert oraz nowych definicjach postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 699 - centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży — poradnia zdrowia psychicznego — II poziom referencyjny — subregion katowicki
 • 700 - centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży — poradnia zdrowia psychicznego — II poziom referencyjny — subregion gliwicki
 
14.06.2023

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 699 - centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży — poradnia zdrowia psychicznego — II poziom referencyjny — subregion katowicki
 • 700 - centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży — poradnia zdrowia psychicznego — II poziom referencyjny — subregion gliwicki
 
29.03.2023

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego na rok 2023 na obszarze gmin:

 • 692 - Bielska-Biała, Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilamowice
 
26.04.2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej w centrum zdrowia psychicznego (CZP) na obszarze:

 • 692 - Bielska-Biała, Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilamowice
 
29.03.2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 29 marca 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

 
27.04.2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

 
ilość wiadomości: 16