Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

protesty, odwołania

ilość wiadomości: 3
Decyzja administracyjna nr 1/12/2023/OD z dnia 28 lutego 2023 r. wydana w wyniku wycofania odwołania złożonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu, Plac…
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu w postępowaniu konkursowym 12-23-000544/AOS/02/1/01
Ogłoszenie o wniesieniu protestu w postępowaniu konkursowym 12-23-000544/AOS/02/1/01
ilość wiadomości: 3