Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Kontraktowanie 2023

Informacje wspólne

UWAGA!

Od kwietnia 2023 obowiązuje nowa wersja aplikacji Ofertowanie.

Celem wprowadzenia nowej wersji Ofertowania jest zmiana technologiczna, bez zmian funkcjonalnych. Nowa wersja aplikacji została tak przygotowana aby użytkownicy korzystający do tej pory z poprzedniej wersji aplikacji mogli korzystać z nowej wersji bez zauważalnych zmian.

Stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie skutkuje potrzebą wprowadzenia zmian w Portalu świadczeniodawcy – będzie możliwe pobieranie pliku SSX w nowej wersji, odpowiedniej dla nowego Ofertowania.

Wszystkie postępowania ogłaszane od kwietnia 2023 roku będą domyślnie oznaczone jako takie, w których jest możliwe stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie.

W pierwszym okresie (kwiecień – maj 2023) będzie jeszcze możliwość pobrania pliku profilu potencjału w dotychczasowej wersji (dla poprzedniej wersji aplikacji). Taka możliwość będzie istniała w szczegółach profilu. Będzie również możliwość pobrania poprzedniej wersji aplikacji Ofertowanie.

protesty, odwołania

ilość wiadomości: 15
Ogłoszenie w sprawie wniesienia protestu dot. postępowania: 12-23-000756/LSZ/03/5/01
Ogłoszenie w sprawie wniesienia protestu dot. postępowania: 12-23-000760/LSZ/03/5/01
Ogłoszenie w sprawie wniesienia protestu dot. postępowania: 12-23-000754/LSZ/03/5/01
Decyzja administracyjna nr 12/12/2023/OD z dnia 10.08.2023 r. wydana w sprawie rozpatrzenia odwołania dot. kod postępowania: 12-23-000711/LSZ/03/5/01, w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne, w zakresie program…
Decyzja administracyjna nr 10/12/2023/OD wydana w rozpatrzeniu odwołania złożonego przez Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Bielsko-Biała, ul. Dąbrowskiego 3/1 dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w …
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu dot. postępowania: 12-23-000710/LSZ/03/5/01
Ogłoszenie w sprawie wniesienia protestu dot. postępowania: 12-23-000710/LSZ/03/5/01
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu dot. postępowania: 12-23-000711/LSZ/03/5/01
Ogłoszenie w sprawie wniesienia protestu dot. postępowania: 12-23-000711/LSZ/03/5/01
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu dot. postępowania: 12-23-000711/LSZ/03/5/01
ilość wiadomości: 15