Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

protesty, odwołania

ilość wiadomości: 10
Decyzja administracyjna nr 11/12/2023/OD z dnia 8 sierpnia 2023 r. wydana w związku z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20.04.2023 r.…
Decyzja administracyjna nr 10/12/2022/OD z dnia 15 grudnia 2022 r.
Decyzja administracyjna nr 9/12/2022/Od z dnia 5 grudnia 2022 r.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu w postępowaniu konkursowym 12-22-000187/AOS/02/1/01
Ogłoszenie o wniesieniu protestu w postępowaniu konkursowym 12-22-000187/AOS/02/1/01
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu – ambulatoryjna opieka specjalistyczna postępowanie 129
Ogłoszenie o wniesieniu protestu – ambulatoryjna opieka specjalistyczna postępowanie 129
Decyzja administracyjna nr 5/12/2022/OD z dnia 12.08.2022 r.
Rozstrzygnięcie protestu - postępowanie nr 89
Ogłoszenie o wniesieniu protestu – ambulatoryjna opieka specjalistyczna postępowanie 89
ilość wiadomości: 10