Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

komunikaty

ilość wiadomości: 4
Prezentacja ze szkolenia dot. postępowań konkursowych o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Komunikat nr 4/2023 dla oferentów przystępujących do ogłoszonych postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie…
Prezentacja ze szkolenia dot. postępowań konkursowych o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Komunikat nr 73/2022 dla oferentów przystępujących do ogłoszonych postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie…
ilość wiadomości: 4