Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Kontraktowanie 2023

Informacje wspólne

UWAGA!

Od kwietnia 2023 obowiązuje nowa wersja aplikacji Ofertowanie.

Celem wprowadzenia nowej wersji Ofertowania jest zmiana technologiczna, bez zmian funkcjonalnych. Nowa wersja aplikacji została tak przygotowana aby użytkownicy korzystający do tej pory z poprzedniej wersji aplikacji mogli korzystać z nowej wersji bez zauważalnych zmian.

Stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie skutkuje potrzebą wprowadzenia zmian w Portalu świadczeniodawcy – będzie możliwe pobieranie pliku SSX w nowej wersji, odpowiedniej dla nowego Ofertowania.

Wszystkie postępowania ogłaszane od kwietnia 2023 roku będą domyślnie oznaczone jako takie, w których jest możliwe stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie.

W pierwszym okresie (kwiecień – maj 2023) będzie jeszcze możliwość pobrania pliku profilu potencjału w dotychczasowej wersji (dla poprzedniej wersji aplikacji). Taka możliwość będzie istniała w szczegółach profilu. Będzie również możliwość pobrania poprzedniej wersji aplikacji Ofertowanie.

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 6
28.08.2023

Zaproszenie (definicja i inne materiały dla oferentów) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane na rok 2023

 • 762 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub na III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - śląskie
 
07.07.2023

Ogłoszenia (wraz z definicjami i innymi materiałami dla oferentów) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

 • 734 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC-I
 • 735 - pozytonowa tomografia emisyjna (PET)
 • 736 - terapia izotopowa
 • 737 - badania genetyczne
 • 738 - badania zgodności tkankowej
 • 739 - badania izotopowe
 • 740 - tlenoterapia domowa
 • 741 - leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych
 
18.07.2023

Komunikat 35/2023 o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu konkursowym o numerze 12-23-000737/SOK/11/1/11.1210.053.02/01 mającym na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie badania genetyczne

 
24.07.2023

Komunikat 36/2023 dotyczący postępowania konkursowego o numerze 12-23-000737/SOK/11/1/11.1210.053.02/01 mającym na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie badania genetyczne

 
06.09.2023

Oświadczenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

 • 734 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC-I
 • 735 - pozytonowa tomografia emisyjna (PET)
 • 736 - terapia izotopowa
 • 738 - badania zgodności tkankowej
 • 739 - badania izotopowe
 • 740 - tlenoterapia domowa
 • 741 - leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych

 

 
07.09.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane oddzielnie:

 • 734 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC-I
 • 735 - pozytonowa tomografia emisyjna (PET)
 • 736 - terapia izotopowa
 • 738 - badania zgodności tkankowej
 • 739 - badania izotopowe
 • 740 - tlenoterapia domowa
 • 741 - leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych

 

 
18.09.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane oddzielnie:

 • 737 - badania genetyczne
 
05.06.2023

Ogłoszenie (wraz z definicją i innymi materiałami dla oferentów) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

 • 724 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC-I

na obszarze: województwo śląskie

 
21.06.2023

Komunikat w sprawie odwołania postępowania konkursowego mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

 • 724 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC-I

na obszarze: województwo śląskie

 
01.06.2023

Ogłoszenia (wraz z definicjami i innymi materiałami dla oferentów) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

 • 717 - terapia izotopowa
 • 718 - leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych
 • 719 - badania genetyczne
 • 720 - tlenoterapia domowa
 • 721 - badania izotopowe
 • 722 - badania zgodności tkankowej
 • 723 - pozytonowa tomografia emisyjna (PET)
 
07.06.2023

Komunikat dla oferentów w sprawie szkolenia w związku z ogłoszonymi w dniu 1 czerwca 2023 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

 • 717 - terapia izotopowa
 • 718 - leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych
 • 719 - badania genetyczne
 • 720 - tlenoterapia domowa
 • 721 - badania izotopowe
 • 722 - badania zgodności tkankowej
 • 723 - pozytonowa tomografia emisyjna (PET)
 
21.06.2023

Komunikat w sprawie odwołania postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

 • 717 - terapia izotopowa
 • 718 - leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych
 • 719 - badania genetyczne
 • 720 - tlenoterapia domowa
 • 721 - badania izotopowe
 • 722 - badania zgodności tkankowej
 • 723 - pozytonowa tomografia emisyjna (PET)
 
12.10.2022

Zaproszenia (definicje i inne materiały dla oferentów) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane na rok 2023

 • 3 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub na III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - śląskie
 • 4 - dziecięca opieka koordynowana (DOK) - śląskie
 • 5 - koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) - śląskie
 
06.10.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją i innymi materiałami dla oferentów) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

 • 2 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC-I

na obszarze: województwo śląskie

 
20.10.2022

Oświadczenie z dnia 20 października 2022 r. o zmianie terminu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

 • 2 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC-I

na obszarze: województwo śląskie

 

 
15.11.2022

Oświadczenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

 • 2 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC-I

na obszarze: województwo śląskie

 
30.11.2022

Oświadczenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

 • 2 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC-I

na obszarze: województwo śląskie

 
09.12.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane oddzielnie:

 • 2 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC-I

na obszarze: województwo śląskie

 
ilość wiadomości: 6