Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

komunikaty

ilość wiadomości: 3
Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie: urologia - hospitalizacja…
Komunikat nr 48/2022 dla oferentów przystępujących do ogłoszonego postępowania konkursowego – w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć (IP) na terenie miasta…
Komunikat nr 45/2022 dla oferentów przystępujących do ogłoszonego postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia…
ilość wiadomości: 3