Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

protesty, odwołania

ilość wiadomości: 38
Decyzja administracyjna nr 8/12/2022/OD z dnia 14.11.2022 r. dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na…
Decyzja administracyjna nr 7/12/2022/OD z dnia 7.11.2022 r. wydana w rozpatrzeniu odwołania złożonego przez Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.,…
Decyzja administracyjna nr 6/12/2022/OD z dnia 2.11.2022 r. wydana w rozpatrzeniu odwołania złożonego przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała od…
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu dot. postepowania: 12-22-000160/LSZ/03/5/01
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu dot. postepowania: 12-22-000160/LSZ/03/5/01
Ogłoszenie w sprawie wniesienia protestu dot. postepowania: 12-22-000160/LSZ/03/5/01
Ogłoszenie w sprawie wniesienia protestu dot. postepowania: 12-22-000160/LSZ/03/5/01
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu dot. postepowania 12-22-000159/LSZ/03/5/01
Ogłoszenie w sprawie wniesienia protestu dot. postepowania 12-22-000159/LSZ/03/5/01
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia protestu dot. postepowania: 12-22-000157/LSZ/03/5/01
ilość wiadomości: 38