Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

protesty, odwołania

ilość wiadomości: 38
Ogłoszenie w sprawie wniesienia protestu dot. postepowania: 12-22-000157/LSZ/03/5/01
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu dot. postepowania 12-22-000159/LSZ/03/5/01
Ogłoszenie w sprawie wniesienia protestu dot. postepowania 12-22-000159/LSZ/03/5/01
ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu do postępowania 12-22-000076/LSZ/03/5/01
ogłoszenie o wniesieniu protestu do postępowania 12-22-000076/LSZ/03/5/01
Decyzja administracyjna nr 3/12/2022/OD z dnia 31.03.2022 r.
Decyzja administracyjna nr 2/12/2022/OD z dnia 29.03.2022 r.
Decyzja administracyjna nr 1/12/2022/OD z dnia 14.03.2022 r.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu : 12-22-000041/LSZ/03/5/01
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu: 12-22-000041/LSZ/03/5/01
ilość wiadomości: 38