Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 25
13.10.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 217 - urologia – hospitalizacja, urologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny

na obszarze: subregion północny - częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa

 
17.10.2022

Komunikat nr 63/2022 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie:

 • urologia - hospitalizacja
 • urologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny

w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego

 
21.10.2022

Nowa definicja do postepowania, umożliwiająca oferentom przygotowanie formularza ofertowego i oferty elektronicznej

 

W związku z ogłoszonym w dniu 13 października 2022 r. postępowaniem w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresach: UROLOGIA – HOSPITALIZACJA, UROLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY, na teren subregionu północnego, do pobrania nowa definicja do postępowania, umożliwiająca oferentom przygotowanie formularza ofertowego i oferty elektronicznej

 
15.11.2022

Oświadczenie z dnia 15 listopada 2022 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

 • 217 - urologia – hospitalizacja, urologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny

na obszarze: subregion północny - częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa

 
23.11.2022

Oświadczenie z dnia 23 listopada 2022 roku o unieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne

 • 217 - urologia – hospitalizacja, urologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny

na obszarze: subregion północny - częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa

 
15.09.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 192 - świadczenia w izbie przyjęć

na obszarze: Zabrze

 
19.10.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 192 - świadczenia w izbie przyjęć

na obszarze: Zabrze

 
07.09.2022

Zaproszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej) do składania wniosków w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM na rok 2022

 
13.09.2022

Informacja o cenie oczekiwanej - dotyczy zaproszenia do złożenia wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM na rok 2022

 

SPROSTOWANIE

 

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż oczekiwana cena punktu rozliczeniowego w ramach programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM wynosi 1,00 zł, a nie jak podano w ogłoszeniu z dnia 07 września 2022 roku 1,20 zł.

 

Powyższe wynika z treści załącznika nr 10 do zarządzenia NR 110/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM, w którym wskazano, że Wartość punktowa produktu rozliczeniowego 1 pkt = 1 zł .

 
06.09.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 190 - neurologia – hospitalizacja, neurologia - hospitalizacja - A48

na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała

 
22.09.2022

Oświadczenie z dnia 22.09.2022 roku o unieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne

 • 190 - neurologia – hospitalizacja, neurologia - hospitalizacja - A48

na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała

 
31.08.2022

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR

 
25.08.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 171 - świadczenia w izbie przyjęć

na obszarze: Zabrze

 
13.09.2022

Ogłoszenie z dnia 13 września 2022 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 171 - świadczenia w izbie przyjęć

na obszarze: Zabrze

 
11.08.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 156 - Stosowanie letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (cmv) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem cmv pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (icd-10: c81, c82, c83, c84, c85, c88, c90, c91, c92, c93, c94, c95, c96, c45, d46, d47, d56, d57, d58, d61, d75, d80, d81, d82, d84)
 • 157 - Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (icd-10: g43)
 • 158 - Leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą castlemana (icd-10: d47.7)
 • 159 - Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu (icd-10: c18, c19, c20, c34, c50, c61, c64, c67, c79.5, c90.0)
 • 160 - Leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową (icd-10: m34, j.99.1)
 
24.08.2022

Oświadczenie z dnia 24 sierpnia  2022 roku o zmianie terminu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 157 - Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (icd-10: g43)
 
14.10.2022

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 156 - Stosowanie letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (cmv) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem cmv pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (icd-10: c81, c82, c83, c84, c85, c88, c90, c91, c92, c93, c94, c95, c96, c45, d46, d47, d56, d57, d58, d61, d75, d80, d81, d82, d84)
 • 157 - Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (icd-10: g43)
 • 158 - Leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą castlemana (icd-10: d47.7)
 • 159 - Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu (icd-10: c18, c19, c20, c34, c50, c61, c64, c67, c79.5, c90.0)
 • 160 - Leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową (icd-10: m34, j.99.1)
 
11.08.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 161 - leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną
 • 162, 163, 164 - Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki
 • 165 - Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego
 • 166 - Leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek
 • 167 - Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc
 • 168 - Leczenie inhibitorami pcsk-9 pacjentów z zaburzeniami lipidowymi
 
07.09.2022

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 grudnia roku do 30 czerwca 2025 roku w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 12-22-000161/LSZ/03/5/01 - leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną
 • 12-22-000162/LSZ/03/5/01 - leczenie pacjentów z chorobami siatkówki
 • 12-22-000164/LSZ/03/5/01 - leczenie pacjentów z chorobami siatkówki
 
02.11.2022

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

 • 165 - Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego
 
15.11.2022

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 166 - Leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek
 • 167 - Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc
 • 168 - Leczenie inhibitorami pcsk-9 pacjentów z zaburzeniami lipidowymi
 
15.11.2022

Oświadczenie z dnia 15 listopada 2022 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 163 - Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki
 
16.11.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 163 - Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki
 
06.07.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 149 - świadczenia w izbie przyjęć

na obszarze: Wodzisław Śląski

 
12.08.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 149 - świadczenia w izbie przyjęć

na obszarze: Wodzisław Śląski

 
13.06.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 128 - świadczenia w izbie przyjęć

na obszarze: Wodzisław Śląski

 
30.06.2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 128 - świadczenia w izbie przyjęć

na obszarze: Wodzisław Śląski

 
ilość wiadomości: 25