Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Kontraktowanie 2023

Informacje wspólne

UWAGA!

Od kwietnia 2023 obowiązuje nowa wersja aplikacji Ofertowanie.

Celem wprowadzenia nowej wersji Ofertowania jest zmiana technologiczna, bez zmian funkcjonalnych. Nowa wersja aplikacji została tak przygotowana aby użytkownicy korzystający do tej pory z poprzedniej wersji aplikacji mogli korzystać z nowej wersji bez zauważalnych zmian.

Stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie skutkuje potrzebą wprowadzenia zmian w Portalu świadczeniodawcy – będzie możliwe pobieranie pliku SSX w nowej wersji, odpowiedniej dla nowego Ofertowania.

Wszystkie postępowania ogłaszane od kwietnia 2023 roku będą domyślnie oznaczone jako takie, w których jest możliwe stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie.

W pierwszym okresie (kwiecień – maj 2023) będzie jeszcze możliwość pobrania pliku profilu potencjału w dotychczasowej wersji (dla poprzedniej wersji aplikacji). Taka możliwość będzie istniała w szczegółach profilu. Będzie również możliwość pobrania poprzedniej wersji aplikacji Ofertowanie.

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 2
16.05.2023

Ogłoszenie (wraz z definicją i innymi materiałami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza

  • 712 - rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych, rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

na obszarze: bielski, cieszyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki, Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory

 
30.06.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

  • 712 - rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych, rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

na obszarze: bielski, cieszyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki, Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory

 
22.12.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją i innymi materiałami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza

  • 417 - rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych, rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

na obszarze: bielski, cieszyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki, Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory

 
04.01.2023

Informacja o cenie oczekiwanej w postępowaniach konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: rehabilitacja lecznicza

  • 417 - rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych, rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
 
31.01.2023

Oświadczenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza

  • 417 - rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych, rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
 
16.02.2023

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza

  • 417 - rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych, rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
 
ilość wiadomości: 2