Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 13
20.03.2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie świadczenie opieki zdrowotnej — trombektomia mechaniczna w ostrej fazie udaru niedokrwiennego

 
14.03.2023

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

 • 575 – anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja 

na obszarze: Sosnowiec

 
16.03.2023

Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne: anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego

 
28.03.2023

Oświadczenie z dnia 27 marca 2023 r. o zmianie terminu składania oraz otwarcia ofert do postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

 • 575 – anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja 

na obszarze: Sosnowiec

 
02.03.2023

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 569 - leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji
 
23.02.2023

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 564 - leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji
 
01.03.2023

Ogłoszenie w sprawie odwołania postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

 • 564 - leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji
 
03.02.2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie „Program pilotażowy – leczenie gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych”

 
17.01.2023

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

 • 548 – anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja 

na obszarze: Sosnowiec

 
24.01.2023

Komunikat nr 5/2023 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie:

 • anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja 

w sprawie spotkania informacyjno - szkoleniowego.

 
09.03.2023

Oświadczenie z dnia 9 marca 2023 roku o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie:

 • 548 - anestezjologia i intensywna terapia — hospitalizacja  
 
05.01.2023

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

 • 547 – ortopedia i traumatologia narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja
 
10.01.2023

Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie:

 • 547 – ortopedia i traumatologia narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja

w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego.

 
14.02.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 547 – ortopedia i traumatologia narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja

 

 
30.12.2022

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie świadczenie opieki zdrowotnej - trombektomia mechaniczna w ostrej fazie udaru niedokrwiennego

 
14.12.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 287 - leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków (ICD-10: C25.4, C17.0-C17.9, C18.0-C18.4)
 • 288 - leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym (ICD-10: C61, C65, C66, C67, C68)
 • 289 - leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego (ICD-10: E72.2)
 • 290 - leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) (ICD-10: G36.0)
 
03.01.2023

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 15 marca 2023 roku do 30 czerwca 2025 roku w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 289 - leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego (ICD-10: E72.2)
 
01.03.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 287 - leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków (ICD-10: C25.4, C17.0-C17.9, C18.0-C18.4)
 • 288 - leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym (ICD-10: C61, C65, C66, C67, C68)
 • 290 - leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) (ICD-10: G36.0)
 
14.12.2022

Ogłoszenie postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 286 - urologia – hospitalizacja, urologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny

na obszarze subregion północny - częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa

 

 
19.01.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 286 - urologia – hospitalizacja, urologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny

na obszarze subregion północny - częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa

 
ilość wiadomości: 13